Våre tjenester

  • Sikkerhetsrådgiver ADR siden 2000
  • ADR Kurs alle klasser + Tank siden 1996
  • Bedriftsintern opplæring innen farlig gods siden 1994
  • Erfaring fra nasjonal og internasjonel transport siden 1974
  • Dekker veg og jernbanetransport, lagring, oppbevaring osv.
  • Sikkerhetsrådgiver for alle klasser + tank
  • Landsdekkende.

Konkuransedyktige priser, be om tilbud på kurs og sikkerhetsrådgiver.