BlastleaD

Vi arbeider for tiden i samarbeid med Blastlead om utvikling av en transportbeholder for tennere til eksplosiver. Dette for å gjøre samlasting mellom B og D mulig på 1 kjøretøy igjen.

Mye tester gjenstår før et ferdig produkt er godkjent av DSB.  Vi er i kontakt og samarbeider med både offentlige og private aktører, og håper vi kan bli ferdig i 2020.