Sikkerhetsrådgiveren er på vei

Vi tilbyr rådgivning og kurs
innen lagring og transport av farlig gods:

  • ADR – farlig gods på vei
  • RID – farlig gods på jernbane
  • IMDG – farlig gods på sjø
  • IATA – farlig gods på fly

Vi tilbyr bl.a. disse kursene:

  • ADR kurs for bedrifter
  • ADR kurs for sjåfører grunnkurs
  • Spesialiseringskurs for kl 1 eksplosiver, kl 7 radioaktive stoffer, og tank
  • Oppfriskingskurs over 2 dager for de med godkjent ADR bevis

Lang erfaring

Tor Stenerud, Daglig Leder

Vi har arbeidet med transport av farlig gods siden 1974, både nasjonalt og internasjonalt. ADR kurs siden 1996, sikkerhetsrådgiver siden 2000. 10 år som faglærer innen transport og logistikk på Lier VGS. Vi holder til i Drammen, men har hele Norge som nedslagsfelt, og vi tilbyr konkuransedyktige priser.

Ta kontakt for nærmere opplysninger eller tilbud.

Vi sitter også i styret for Norsk Forening for Farlig Gods